Decàleg pel bon funcionament del club

Aquest és un document que estableix els punts clau que han de guiar la nostra relació com a membres del Club.
Entenem com a membres del Club a Pares, jugadors, entrenadors, membres de la Junta i totes aquelles persones que fan possible que el nostre projecte en comú sigui una realitat.

Dir que el nostre Club, el Club Bàsquet Cervera és una entitat que té com a objectiu la formació d’esportistes en l’esport del basquetbol i dotar d’aquesta manera d’una pràctica esportiva i un dinamisme esportiu i social al poble.

Per assegurar un bon funcionament de la mateixa entitat així com vetllar per a que aquesta acompleixi amb la seva missió és imprescindible establir aquest decàleg de drets i deures:
01
Cada jugador, pare o entrenador representem al club i en donem una imatge del mateix. Vetllem per a que aquesta sigui la del respecte als rivals, àrbitres, instal•lacions (tant les pròpies com les dels equips que visitem i/o visitem), el companyerisme i la disciplina de grup i treball conjunt. Qualsevol falta de disciplina i/o comportament impropi per part dels jugadors, serà tingut en compte per la junta del club.
02
Ser jugador del Club implica comprometre’s a la participación en events, als entrenaments i als partits proposats pel club. El fet de patir un problema físic puntual no és justificant suficient per deixar d’assistir a les activitats de l’equip. Sota aquesta situació o d’altres que impedeixin l’assistència als entrenaments o partits (estudis, o d’altres) cal comunicar-ho i acordar-ho amb l’entrenador. En el cas de negligència per part dels jugadors, l’equip tècnic i/o junta, prendrien les mesures correctores oportunes.
03
Els jugadors estan obligats a assistir amb l’equipació completa del Club Bàsquet Cervera als partits, no sen vàlida cap d’altra. Aquesta no ha de ser objecte d’utilització en els entrenaments. Així com mantenir la puntualitat tant en els entrenaments com en els partits.
04
Tant jugadors com entrenadors som responsables del bon ús dels materials que el Club disposa. Aquell jugador o entrenador que per negligència o mala fe malmeti o perdi el material s’haurà de fer càrrec del cost de la seva reposició o reparació així, si la junta ho considera, rebre la sanció corresponent.
05
El Club disposa d’una Assegurança mèdica per a tots els jugadors gestionada a través de les inscripcions i de la fitxa federativa gestionada pel coordinador independentment de qualsevol altra iniciativa personal en aquest sentit.
06
L’objectiu dels entrenadors és fonamentalment el de formar als jugadors i fer-los disfrutar de la pràctica esportiva, així com assegurar uns determinats resultats d’aprenentatge i competitius en els diversos equips, que a mesura que són de categories superiors tindran més importància. Tenint en compte aquests principis, les sancions federatives imposades a jugadors o entrenadors seran responsabilitat de cadascú, i per tant anirien al seu càrrec.
07
El jugador, i la seva família o tutors en el cas de que aquest sigui menor d’edat, es comprometen a pagar les quotes que el Club estableix per a realitzar la pràctica esportiva en el mateix, així es comprometen a cedir les dades personals del jugador per a l’activitat esportiva i gestió interna, i també autoritzen al Club Bàsquet Cervera a qualsevol publicació de la imatge del seu fill/a com a jugador/a de dita Entitat per a finalitats publicitàries del propi Club.
08
Un Club és un conjunt d’equips i per tant, tot jugador és susceptible de ser convocat per ajudar a l’equip superior de la seva categoria (participar tant en entrenaments com també partits). Ha d’existir un motiu justificat per a no acudir a la convocatòria de l’equip superior que caldrà comunicar a l’entrenador.
09
La comissió tècnico-esportiva o junta del club té la responsabilitat i la plena llibertat de prendre les decisions que es considerin necessàries per la bona marxa del club i d’acord amb la seva filosofia.
10
Tenint en compte que entrenadors i pares som corresponsables de l’educació esportiva i integral dels nois/es, es compta amb les famílies per els desplaçaments i per l’elecció d’un Delegat d’equip.
Fitxar pel Club implica que el jugador/ra està assabentat/da d’aquest decàleg i l’accepta.

Amb la tecnologia de Blogger.